Przejdź do treści

Polityka prywatności

 

Informacja ogólna

Poniższa polityka prywatności oraz plików cookie opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi w obrębie strony wikieratransport.pl.

Administratorem danych osobowych jest firma Wikiera Transport ul. Radkowska 18/1 50-537 Wrocław , NIP 8991691617

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą adresu e-mail: info@wikieratransport.pl

§1 Definicje

Na potrzeby poniższej polityki prywatności określa się następujące znaczenie występujących w niej pojęć:

 1. Administrator - Wikiera Transport ul. Radkowska 18/1 50-537 Wrocław , NIP 8991691617
 2. Strona - strona internetowa dostępna pod adresem www.wikieratransport.pl
 3. Użytkownik - każdy podmiot korzystający ze strony

§2 Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Administrator.
 2. Użytkownik ma możliwość przekazywania swoich danych osobowych za pośrednictwem formularzy takich jak: formularz kontaktowyc.
 3. Użytkownik ma możliwość dobrowolnego przekazania swoich danych osobowych Administratorowi w celu kontaktu w ramach odpowiedzi na zapytanie udzielone w formularzu kontaktowym.
 4. Dane osobowe przekazane Administratorowi za pomocą strony będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby wyżej określonych celów.
 5. Administrator zapewnia poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz dokłada wszelkich starań do zabezpieczenia ich bezpieczeństwa w szczególności dostępu do nich podmiotów trzecich.
 6. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne i zależy wyłącznie od woli użytkownika.
 7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wymienionych akcji (wysłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego).
 8. Przekazane dane osobowe nie są i nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
 9. Administrator deklaruje, że dane osobowe gromadzone będą z należytą starannością i stosownie chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.
 10. Użytkownik dysponuje następującymi uprawnieniami:
  • prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także przenoszenia danych osobowych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych,